Sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành như thế nào?
18/05/2024 - 02:04 PM - 30 lượt xem
(TTQCC.VN) Sàn giao dịch tín chỉ carbon hoạt động như một thị trường cung cấp nền tảng để mua, bán và giao dịch tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon là những chứng chỉ được cấp cho các công ty hoặc ngành công nghiệp đã đạt được mức giảm phát thải carbon dioxide (CO2) nhất định. Tín chỉ carbon là một đơn vị đo lường cho việc giảm phát thải khí nhà kính, thường được tính bằng tấn CO2 tương đương.

Các bên tham gia sàn giao dịch tín chỉ carbon

Bên phát thải: Đây là các nhà máy, doanh nghiệp phát thải khí nhà kính vào môi trường.
Bên giảm thải: Đây là các chủ đầu tư xanh, lao động sạch, thực hiện các dự án giảm phát thải khí nhà kính.
Các bên phát thải có thể mua tín chỉ carbon từ các bên giảm thải để bù đắp cho lượng khí nhà kính mà họ phát thải ra môi trường. Việc này giúp các bên phát thải đáp ứng được các quy định về giảm phát thải khí nhà kính của chính phủ và các tổ chức quốc tế.
Các bên giảm thải, thông qua việc thực hiện các dự án giảm phát thải khí nhà kính, sẽ tạo ra tín chỉ carbon và bán chúng trên sàn giao dịch để thu về lợi nhuận.

Đảm bảo minh bạch của sàn giao dịch tín chỉ carbon

Các sàn giao dịch cung cấp giao dịch trong các tín chỉ carbon tự nguyện theo Tiêu chuẩn Vàng, Tiêu chuẩn Carbon Được Xác minh và tín chỉ CDM của Liên Hợp Quốc, bao gồm VERs, CERs, VCUs, EUAs và EUAAs. Giao dịch có sẵn cho các công ty sau khi đăng ký, thực hiện KYC và thanh toán phí thành viên ban đầu.
Ngoài ra, các sàn giao dịch này cũng cung cấp các hợp đồng về Năng lượng, Khí tự nhiên cũng như Hàng hóa Vận chuyển và Nông nghiệp2. Chúng biến CO2 thành một hàng hóa bằng cách định giá cho nó, từ đó tạo ra một thị trường cho việc mua bán và giao dịch.
Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, sàn giao dịch tín chỉ carbon thường được quản lý bởi một tổ chức độc lập, và tất cả các giao dịch mua bán tín chỉ carbon đều phải tuân theo các quy định của sàn giao dịch.

Xây dựng sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam

Tại Việt Nam, dự kiến từ nay đến hết năm 2027, nước ta tập trung xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon. Thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon kể từ năm 2025. Dự kiến đến năm 2028 sẽ vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Xem thêm >> KÝ KẾT HỢP TÁC THƯƠNG MẠI HÓA TÍN CHỈ CARBON VÀ KÍCH HOẠT GIAO DỊCH NFT TẠI SINGAPORE

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Trụ sở: Số 35-V5A khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Email: info@ttqcc.vn         Website: www.ttqcc.vn      Hotline: 097 669 6229