Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC)
Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học Công nghệ thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng những đề án, chương trình, nội dung, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH. Được thành lập, quản lý bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Xem thêm
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi bền vững đã và đang trao tới cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam trong suốt những năm qua, QCC tin tưởng và cam kết sẽ trở thành một trong những đơn vị đồng hành bền vững cùng các doanh nghiệp trên bước đường phát triển, đổi mới sáng tạo và bảo vệ tài nguyên môi trường
Xem thêm
Lĩnh vực phát triển
Với phương châm hoạt động Năng động - Tiến bộ - Phát triển bền vững! Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp không ngừng phát triển, mở rộng quy mô hoạt động, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, đảm bảo sự tin tưởng và an tâm hợp tác lâu bền của các đối tác trên con đường hội nhập và phát triển. Với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm uy tín, chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng, đối tác trong thời gian tới.
Xem thêm
Đội ngũ chuyên gia
Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp đã tập hợp được những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, pháp luật tham gia làm việc, sáng tạo và cùng nhau phát triển.
Xem thêm