Tin tức mới nhất
Hòa Bình
27/03/2024 28 lượt xem
Doanh nghiệp Đổi mới dáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ
Quảng Ngãi
27/03/2024 27 lượt xem
Diễn đàn phát triển kinh tế đổi mới công nghệ - bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023
Quảng Ninh
27/03/2024 22 lượt xem
Diễn đàn phát triển kinh tế đổi mới công nghệ - bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023
Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho thị trường các-bon và thuế các-bon
26/02/2024 34 lượt xem
Hiện nay, 1.912 doanh nghiệp đang triển khai việc cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính (KNK) năm 2023. Đa phần doanh nghiệp lần đầu thực hiện công việc này nên khó tránh khỏi vướng mắc như chưa rõ quy mô thông tin cần báo cáo, phương pháp tính toán kiểm kê; trong khi cơ quan thẩm định tại địa phương băn khoăn việc thiếu nhân lực có trình độ phù hợp.
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
22/02/2024 35 lượt xem
BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
22/02/2024 57 lượt xem
BÁO CÔNG THƯƠNG
22/02/2024 52 lượt xem
360 NEWS
22/02/2024 25 lượt xem
BÁO ĐIỆN TỬ VOV
22/02/2024 36 lượt xem
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
22/02/2024 26 lượt xem
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
22/02/2024 28 lượt xem
Hòa Bình
27/03/2024 28 lượt xem
Doanh nghiệp Đổi mới dáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ
Quảng Ngãi
27/03/2024 27 lượt xem
Diễn đàn phát triển kinh tế đổi mới công nghệ - bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023
Quảng Ninh
27/03/2024 22 lượt xem
Nghệ An
27/03/2024 22 lượt xem
Lâm Đồng
27/03/2024 25 lượt xem
Lào Cai
27/03/2024 26 lượt xem
TP. Hải Phòng
27/03/2024 15 lượt xem
Hà Nam
27/03/2024 16 lượt xem
Cao Bằng
27/03/2024 18 lượt xem
Cà Mau
27/03/2024 14 lượt xem