Kiểm kê khí nhà kính
Dịch vụ Lập báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính cho Doanh nghiệp
26/02/2024 104 lượt xem
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Quý Doanh nghiệp trong việc Kiểm kê; lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật mới nhất năm 2024. Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc về việc lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính.
Lập báo cáo Kiểm kê KNK ngành Lâm nghiệp
26/02/2024 62 lượt xem
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Quý Doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp trong việc Kiểm kê; lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật mới nhất năm 2024. Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc về quy trình Kiểm kê; lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính.
Lập báo cáo Kiểm kê KNK ngành Quản lý chất thải
26/02/2024 50 lượt xem
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Quý Doanh nghiệp ngành Quản lý Chất thải trong việc Kiểm kê; lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật mới nhất năm 2024. Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc về việc lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính.
Lập báo cáo Kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương
26/02/2024 52 lượt xem
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Quý Doanh nghiệp ngành Công thương trong việc Kiểm kê; lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật mới nhất năm 2024. Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc về việc Kiểm kê; lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính ngành Công thương.