Giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Giải pháp nồi hơi đốt tiết kiệm than
11/03/2024 40 lượt xem
Giải pháp nồi hơi đốt tiét kiệm than giảm phát thải khí nhà kính
Giảm phát thải khí nhà kính để phát triển xanh bền vững
27/02/2024 53 lượt xem
Giảm phát thải khí nhà kính theo lĩnh vực: Năng lượng; nông nghiệp; lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm công nghiệp… là một trong những mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành.
Công nghệ tái tạo năng lượng duy nhất trên thế giới của Hàn Quốc(ESD)
11/03/2024 35 lượt xem
Công nghệ tái tạo năng lượng duy nhất trên thế giới của Hàn Quốc giúp giảm phát thải khí nhà kinh
Những Biện pháp Giảm Phát Thải Nhà Kính
27/02/2024 45 lượt xem
Việc cắt giảm khí thải nhà kính phụ thuộc vào việc áp dụng các giải pháp và tác nhân khác nhau như thuế, hạn ngạch, giải pháp hành chính chính, xử phạt vi phạm, các chương trình tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả , tái trồng rừng và tạo ra năng lượng từ các nguồn phi-bon.