Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC)
04/11/2019 - 02:54 PM - 1.046 lượt xem

(TTQCC.VN) Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 595 /QĐ-LHHVN ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hoạt động theo Chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A - 2509 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Đăng ký lần đầu, ngày 18 tháng 08 năm 2022).

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ có trình độ để tiến hành nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định chất lượng sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

b) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính; Phản biện khoa học; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
 

 

Các bài viết khác
Hồ sơ năng lực
15/05/2024 94 lượt xem
Đội ngũ chuyên gia
28/03/2024 339 lượt xem
Các đơn vị thành viên
28/03/2024 128 lượt xem
Ban lãnh đạo
28/03/2024 268 lượt xem
Sơ đồ tổ chức
27/02/2024 206 lượt xem
Lĩnh vực phát triển
04/11/2019 928 lượt xem