Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại TP. HCM
26/02/2024 - 05:07 PM - 87 lượt xem
Ngày 08/10/2023 tại hội trường Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) đã tổ chức hội thảo với nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định: 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đến tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Văn Cường - Phó cục trưởng Cục hành chính quản trị II - Văn Phòng Chính Phủ; TS Mai Huy Hoàng - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm IOOP - Bộ Công Thương; Ông Quách Siêu Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm QCC; Ông Tạ Quang Kiên - Chủ tịch Hội đồng khoa học - Giám đốc trung tâm QCC.

PGS.TS Nguyễn Văn Cường phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Nguyễn Văn Cường - Phó cục trưởng Cục hành chính quản trị II - Văn Phòng Chính Phủ đến tham dự hội thảo

Phát biểu tại hội nghị Ông Tạ Quang Kiên - Giám đốc Trung tâm QCC nhấn mạnh: Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp theo Nghị định: 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô-dôn;

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Trong thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn về đề tài bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu cho các doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực kiểm kê khí nhà kính cho các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Đến nay các doanh nghiệp đã ý thức được sự cần thiết, chủ động hơn và có kế hoạch chuẩn bị, thu thập số liệu phục vụ cho việc lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính gửi về Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo đúng tiến độ;

Ông Tạ Quang Kiên phát biểu tại hội thảo

Ông Tạ Quang Kiên - Chủ tịch Hội đồng khoa học - Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) trình bày tại hội thảo

Với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu, Trung tâm đã xây dựng các quy trình lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính chi tiết dựa trên Nghị định: 06/2022/NĐ-CP và các Văn bản, thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính  của các lĩnh vực cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện dịch vụ Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo đúng thời gian quy định;

Qua buổi hội thảo, Trung tâm cũng đã cung cấp cho doanh nghiệp các bước để thực hiện lập báo cáo, các tài liệu căn cứ áp dụng, cách xác định phạm vi, xác định hệ số, lựa chọn và thống nhất phương pháp kiểm kê phù hợp với từng loại hình của doanh nghiệp. Qua đó doanh nghiệp cũng đã có định hướng triển khai, đầu tư về nhân lực, tài chính để thực hiện kiểm và có kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong giai đoạn tiếp theo;

ĐẠi diện các doanh nghiệp tại hội thảo

Đại diện các Doanh nghiệp tham dự hội thảo

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình để thực hiện dịch vụ kiểm kê khí nhà kính cho các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bắt đầu tư năm 2024, và sẽ có những ý kiến góp ý xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý các lĩnh vực theo tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.