Phổ biến kiến thức lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp khu vực ĐBSCL
23/03/2024 - 09:15 AM - 62 lượt xem
(TTQCC.VN) - Chiều 22/3, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang phối hợp Trung tâm Chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật An Giang tổ chức Hội thảo “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long – năm 2024”.
Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp ĐBSCL

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã tập trung thảo luận, định hướng các giải pháp kiểm kê khí nhà kính; những yêu cầu báo cáo kiểm kê từ những nhà cung cấp, nhà đầu tư; hậu kiểm kê và vai trò trong lộ trình chuyển đổi xanh. Đồng thời, khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kiểm kê hướng tới hoạch định chiến lược giảm phát thải.

Qua đó, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, giúp doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh tại doanh nghiệp.

Nguồn: baoangiang.com.vn