Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long – năm 2024;
05/03/2024 - 06:48 PM - 89 lượt xem

Giảm phát thải khí nhà kính (KNK) là một trong những mục tiêu của toàn cầu trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu của trái đất và đạt mục tiêu tới năm 2030 nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Với tầm quan trọng như vậy, việc thực hiện kiểm kê phát thải KNK nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững của mình hết sức quan trọng.

Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long – năm 2024;
 

Việt Nam là thành viên của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và tại COP26, tất cả 197 quốc gia tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua Hiệp ước khí hậu Glasgow. Căn cứ theo:

  • Nghị định: 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô-dôn;
  • Quyết định số: 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;
  • Thông tư: 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu;
  • Công văn số: 1095/BTNMT-BĐKH ngày 04/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu;
  • Căn cứ vào công văn số: 225/SKHCN-TTƯD ngày 02/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp.

    Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long – năm 2024;
    Thực hiện chức năng nhiệm vụ, cũng như giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung trên. Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức chương trình Hội thảo:" tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long – năm 2024".
   Hội thảo nhằm phổ biến kiến thức, tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường 2020, đặc biệt là các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định số: 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho nội tại doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội với phương châm: Phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội!
Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 22/03/2024;
Địa điểm: 
Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang (Số 3A, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang);

Cơ quan phối hợp:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang;
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang;
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh    nghiệp (QCC);

Chủ trì thảo luận: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC).
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo UBND, Sở ban ngành quản lý các lĩnh vực tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;
- Nhà khoa học, các chuyên gia về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn (trong nước);
- Doanh nghiệp tại 13 tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long  thuộc diện phải kiểm kê khí nhà kính theo Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;

 

Thường trực Ban tổ chức

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp;

Điện thoại: 091 541 6898   Email: info@ttqcc.vn

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Số 6A, ngõ 889 đường Quang Trung, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.