Tại sao phải kiểm kê khí nhà kính
26/02/2024 - 05:28 PM - 72 lượt xem
Giảm phát thải khí nhà kính (KNK) là một trong những mục tiêu của toàn cầu trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu của trái đất và đạt mục tiêu tới năm 2030 nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Năm 2013, tổng lượng phát thải khí nhà kính tại Việt Nam là 259,0 triệu tấn CO2 tương đương, trong đó năng lượng là lĩnh vực phát thải lớn nhất với 151,4 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm tỉ trọng cao nhất với khoảng 51,6%, đồng thời cũng là lĩnh vực có tiềm năng giảm phát thải lớn nhất với mức giảm lên tới 8,4% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào năm 2030.

Với tầm quan trọng như vậy, phát thải KNK từ lĩnh vực năng lượng cần được quan tâm và theo dõi sát sao. Do vậy, việc thực hiện kiểm kê phát thải KNK cho lĩnh vực năng lượng giúp doanh nghiệp này đo lường và giảm thiểu tác động của hoạt động của họ đối với môi trường.
Bình luận form
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc và tư vấn miễn phí từ chúng tôi