Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
  • Chứng nhận hệ thống
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Hội nghị - Hội thảo

Về chúng tôi

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học Công nghệ thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng những đề án, chương trình, nội dung, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH. Được thành lập, quản lý bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt NamBộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

  • Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ có trình độ để tiến hành nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

  • Nhiệm vụ

 a)  Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

b) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu; Thực hiện dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Tổ chức hội nghị, hội thảo, xúc tiến thương mại; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; In ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu có liên quan. 

c) Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

 

Tầm nhìn
Tầm nhìn

Tầm nhìn

QCC định hướng phát triển thành một trong những tổ chức Khoa học Công nghệ đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, giám sát, cung cấp các dịch vụ về kiểm kê phát thải khí nhà kính, nhằm giảm nhẹ phát thải và bảo vệ tầng ô-dôn theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện cảu Việt Nam. Hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển bền vững trong nước cũng như xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.
Sứ mệnh
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam để kiến tạo và hoàn thiện những quy trình kiểm kê và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Đồng thời xây dựng một hệ sinh thái với các dịch vụ chuyên nghiệp, thuận tiện, trọn vẹn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi bền vững đã và đang trao tới cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam trong suốt những năm qua, QCC tin tưởng và cam kết sẽ trở thành một trong những đơn vị đồng hành bền vững cùng các doanh nghiệp trên bước đường phát triển, đổi mới sáng tạo và bảo vệ tài nguyên môi trường trong những năm tiếp theo.
Uy tín
Với vai trò là một tổ chức khoa học công nghệ, QCC cam kết thực hiện dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp đều nhanh chóng, thuận tiện và đặc biệt là uy tín. Đây cũng là thế mạnh cạnh tranh của QCC, với tâm thế: làm đúng, làm tốt, chất lượng ngày càng cao.
Tận Tâm
Đây cũng chính là yếu tố then chốt được xuất phát từ văn hóa của QCC. Mỗi cán bộ, chuyên viên QCC luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên mọi hành trình, sẵn sàng tư vấn 24/7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.
Thượng tôn pháp luật
QCC cam kết tuân thủ đúng theo các quy trình chứng nhận một cách chuẩn mực dựa trên yếu tố thượng tôn pháp luật cũng như các quy định của thị trường. Bảo đảm mọi dịch vụ cung cấp đều bảo đảm khách quan, công bằng, hợp pháp.
Đồng hành cùng phát triển
Đây cũng chính là giá trị cốt lõi được QCC chú trọng ngay từ khi thành lập. Gắn bó, đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp, cùng hướng tới mục tiêu gắn kết bền vững, trao đi nhiều hơn giá trị cho cộng đồng
Chuyên nghiệp
QCC tập trung vào việc liên kết, đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên, kỹ thuật viên có trình độ, có tri thức, có kinh nghiệm chuyên sâu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu. Từ đó tư vấn, cung cấp và hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp nhất.

Sơ đồ tổ chức

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (QCC)

Đội ngũ chuyên gia

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (QCC)
Đội ngũ chuyên gia

- Chuyên nghiệp: QCC tập trung vào việc liên kết, đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên, tư vấn viên có trình độ, có tri thức, có kinh nghiệm chuyên sâu về từng lĩnh vực chứng nhận, từ đó tư vấn, cung cấp và hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp nhất.

- Uy tín: Với vai trò là một tổ chức khoa học kỹ thuật chuyên ngành, QCC cam kết mọi dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp đều nhanh chóng, thuận tiện và đặc biệt là uy tín. Đây cũng là thế mạnh cạnh tranh của QCC, với tâm thế: làm đúng, làm tốt, chất lượng ngày càng cao.

- Tận tâm: Đây cũng chính là yếu tố then chốt được xuất phát từ văn hóa của QCC. Mỗi cán bộ, chuyên viên QCC luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên mọi hành trình, sẵn sàng tư vấn 24/7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

 

QUÁCH SIÊU HẢI
CHỦ TỊCH HĐQL
QUÁCH SIÊU HẢI
NGÔ QUANG DỰ
TIẾN SĨ KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
NGÔ QUANG DỰ
TRẦN THỊ MINH HUỆ
TIẾN SĨ LUẬT
TRẦN THỊ MINH HUỆ
THS. TẠ QUANG KIÊN
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
THS. TẠ QUANG KIÊN
TRẦN THỊ KIM ANH
THẠC SĨ
TRẦN THỊ KIM ANH
THS. HOÀNG MINH TRANG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢI PHÁP KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
THS. HOÀNG MINH TRANG
PHẠM MINH ĐỨC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
PHẠM MINH ĐỨC
ĐÀO QUANG KHẢI
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÀO QUANG KHẢI
TS. Nguyễn Ngọc Kim Anh
THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
TS. Nguyễn Ngọc Kim Anh
NGÔ THỊ LƯU VÂN
THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
NGÔ THỊ LƯU VÂN
THS. CAO VIỆT PHI
THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
THS. CAO VIỆT PHI
NGUYỄN NGỌC HÀ
CHUYÊN GIA LUẬT
NGUYỄN NGỌC HÀ
NGUYỄN LÂM TÚ
THẠC SĨ
NGUYỄN LÂM TÚ
LÊ HOÀNG TÙNG LINH
TRƯỞNG BAN TRUYỀN HÌNH
LÊ HOÀNG TÙNG LINH
TRẦN HOÀNG KIẾM
TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐỒNG NAI
TRẦN HOÀNG KIẾM
NGUYỄN LINH
THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
NGUYỄN LINH
LÊ THANH NGỌC
CHUYÊN GIA
LÊ THANH NGỌC
ÁNH THỊ QUỲNH
THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ÁNH THỊ QUỲNH
ĐỖ THỊ XUÂN
CHUYÊN GIA
ĐỖ THỊ XUÂN
NGUYỄN THỊ TƯƠI
THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
NGUYỄN THỊ TƯƠI
LS. LÊ THỊ LAN PHƯƠNG
PHÁP CHẾ
LS. LÊ THỊ LAN PHƯƠNG