EU CBAM là gì?
19/06/2024 - 02:17 PM - 21 lượt xem
(TTQCC.VN) Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU là công cụ của EU để đưa ra mức giá hợp lý đối với lượng carbon thải ra trong quá trình sản xuất hàng hóa sử dụng nhiều carbon đang vào EU và khuyến khích sản xuất công nghiệp sạch hơn ở các nước ngoài EU.

Bằng cách xác nhận rằng giá đã được trả cho lượng khí thải carbon nhúng được tạo ra trong quá trình sản xuất một số hàng hóa nhập khẩu vào EU, CBAM sẽ đảm bảo giá carbon nhập khẩu tương đương với giá carbon của sản xuất trong nước và các mục tiêu khí hậu của EU không bị phá hoại. CBAM được thiết kế để tương thích với các quy tắc của WTO.
CBAM sẽ áp dụng theo chế độ cuối cùng từ năm 2026, trong khi giai đoạn chuyển tiếp hiện tại kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025. Việc giới thiệu dần dần CBAM này phù hợp với việc loại bỏ dần việc phân bổ các khoản phụ cấp miễn phí theo Hệ thống Thương mại Phát thải EU (ETS) để hỗ trợ quá trình khử cacbon của ngành công nghiệp EU.
Mục tiêu là khuyến khích sản xuất công nghiệp sạch hơn ở các nước ngoài EU và ngăn chặn rủi ro rò rỉ carbon.

Thực hiện CBAM từ năm 2026

Các nhà nhập khẩu hàng hóa EU thuộc phạm vi điều chỉnh của CBAM sẽ đăng ký với chính quyền quốc gia, nơi họ cũng có thể mua chứng chỉ CBAM. Giá của các chứng chỉ sẽ được tính tùy thuộc vào giá đấu giá trung bình hàng tuần của các khoản phụ cấp ETS của EU được biểu thị bằng € / tấn CO2 phát ra.
Các nhà nhập khẩu EU sẽ khai báo lượng khí thải được nhúng trong hàng nhập khẩu của họ và giao nộp số lượng chứng chỉ tương ứng mỗi năm.
Nếu các nhà nhập khẩu có thể chứng minh rằng giá carbon đã được thanh toán trong quá trình sản xuất hàng hóa nhập khẩu, số tiền tương ứng có thể được khấu trừ.

Giai đoạn chuyển tiếp CBAM (2023 – 2025)

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, CBAM đã bắt đầu áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp, với kỳ báo cáo đầu tiên cho các nhà nhập khẩu kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Việc loại bỏ dần CBAM cho phép chuyển đổi cẩn thận, có thể dự đoán được và tương xứng cho các doanh nghiệp EU và ngoài EU, cũng như cho các cơ quan công quyền.
CBAM ban đầu sẽ áp dụng cho nhập khẩu một số hàng hóa và tiền chất được lựa chọn có sản lượng sử dụng nhiều carbon và có nguy cơ rò rỉ carbon đáng kể nhất: xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện và hydro. Với phạm vi mở rộng này, CBAM cuối cùng sẽ - khi được thực hiện đầy đủ - thu được hơn 50% lượng khí thải trong các lĩnh vực được ETS bảo hiểm. Mục tiêu của giai đoạn chuyển tiếp là phục vụ như một giai đoạn thí điểm và học hỏi cho tất cả các bên liên quan (nhà nhập khẩu, nhà sản xuất và cơ quan chức năng) và thu thập thông tin hữu ích về phát thải nhúng để tinh chỉnh phương pháp luận cho giai đoạn cuối cùng.
Trong giai đoạn này, các nhà nhập khẩu hàng hóa trong phạm vi của các quy tắc mới sẽ chỉ phải báo cáo phát thải khí nhà kính (GHG) được nhúng trong hàng nhập khẩu của họ (phát thải trực tiếp và gián tiếp), mà không cần phải mua và giao nộp giấy chứng nhận. Phát thải gián tiếp sẽ được bao phủ trong phạm vi sau giai đoạn chuyển tiếp đối với một số ngành (xi măng và phân bón), trên cơ sở phương pháp xác định được nêu trong Quy chế thực hiện được công bố ngày 17 tháng 8 năm 2023 và hướng dẫn kèm theo.
Quy định thực hiện về các yêu cầu và phương pháp báo cáo cung cấp một số tính linh hoạt khi nói đến các giá trị được sử dụng để tính toán lượng khí thải nhúng trên hàng nhập khẩu trong giai đoạn chuyển tiếp. Cho đến cuối năm 2024, các công ty sẽ có quyền lựa chọn báo cáo theo ba cách: (a) báo cáo đầy đủ theo phương pháp mới (phương pháp EU); (b) báo cáo dựa trên một phương pháp tương đương (ba lựa chọn); và (c) báo cáo dựa trên các giá trị tham chiếu mặc định (chỉ đến tháng 7 năm 2024).
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chỉ có phương pháp của EU sẽ được chấp nhận và ước tính (bao gồm cả giá trị mặc định) chỉ có thể được sử dụng cho hàng hóa phức tạp nếu các ước tính này chiếm dưới 20% tổng lượng khí thải nhúng. Ủy ban đã công bố giá trị vỡ nợ vào ngày 22/12/2023. Báo cáo này từ Trung tâm nghiên cứu chung của EU (JRC) đã đưa vào việc chuẩn bị các giá trị mặc định đó.
Ủy ban cũng đã phát triển các công cụ CNTT chuyên dụng để giúp các nhà nhập khẩu thực hiện và báo cáo các tính toán này, cũng như hướng dẫn chuyên sâu, tài liệu đào tạo và hướng dẫn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp này.
Việc xem xét chức năng của CBAM trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ được kết luận trước khi hệ thống dứt khoát có hiệu lực. Đồng thời, phạm vi sản phẩm sẽ được xem xét để đánh giá tính khả thi của việc đưa các hàng hóa khác được sản xuất trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của EU ETS vào phạm vi của cơ chế CBAM, chẳng hạn như một số sản phẩm hạ nguồn nhất định và những sản phẩm được xác định là ứng cử viên phù hợp trong quá trình đàm phán. Báo cáo sẽ bao gồm một thời gian biểu đặt ra sự bao gồm của họ vào năm 2030.
Các lĩnh vực được đề cập trong giai đoạn đầu tiên của CBAM - công cụ chính sách môi trườn giúp tối đa hóa tác động của châu Âu và toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

>> Xem thêm: 
EU CBAM quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp xuất khẩu?

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Trụ sở: Số 35-V5A khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Email: info@ttqcc.vn         Website: www.ttqcc.vn      Hotline: 097 669 6229