Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
  • Chứng nhận hệ thống
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Hội nghị - Hội thảo

Tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông - Đợt 1 năm 2023

QCC - Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép số: A-2509 của Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng nghiên cứu các đề tài, dự án trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.
Xem tiếp