Những Biện pháp Giảm Phát Thải Nhà Kính
27/02/2024 - 09:00 AM - 31 lượt xem
Những Biện pháp Giảm Phát Thải Nhà Kính

Việc cắt giảm khí thải nhà kính phụ thuộc vào việc áp dụng các giải pháp và tác nhân khác nhau như thuế, hạn ngạch, giải pháp hành chính chính, xử phạt vi phạm, các chương trình tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả , tái trồng rừng và tạo ra năng lượng từ các nguồn phi-bon.

Các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra đã được nhận biết sâu sắc tại Việt Nam. Khí thải CO 2 được xác định là tác nhân nguy hiểm gây ra các hệ thống xấu đối với môi trường, điều này không còn xa lạ, hay chỉ là trên lý thuyết.

Không chỉ ở Việt Nam, các ảnh hưởng ngày càng tăng đối với sức khỏe và các ảnh hưởng trực tiếp đối với khí hậu có thể nhận thấy ở mọi nơi dưới các hình thức như lũ lụt, bão tố, hạn hán, cháy rừng. Ngoài ra, những ảnh hưởng mà chúng tôi đã biết hiện nay, có quan ngại lớn hơn về các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà chúng tôi chưa biết và những tổn hại có thể không thể giải quyết được.

Cùng góp sức vào nỗ lực toàn cầu trong việc áp dụng các biện pháp quy định tại Hiệp định Paris 2016, Việt Nam đã cấm hành động một số văn bản pháp luật nhắm đạt được mục tiêu nêu tại Hiệp định. Định hướng và hướng đi của Việt Nam được quy định chung tại Luật Bảo vệ Môi trường và chi tiết tại các văn bản pháp luật khác trong năm 2022, như Nghị định 06/2022/ND-CP của Chính phủ về giảm phát thiết kế nhà kính và Quyết định 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình cắt giảm khí nhà kính của Việt Nam hướng dẫn đạt năng lượng phát thải ròng về 0 vào năm 2050, trong đó giai đoạn đầu tới năm 2030, Chính phủ đưa ra mục tiêu giảm thiểu 564 triệu tấn thải khí CO 2 . Mục tiêu này là khá táo bạo, đòi hỏi các lĩnh vực và ngành chủ yếu yếu tạo ra phát thải nhà kính phải giảm thiểu lượng khí thải.

 

Theo Nghị định 06, Bộ Công thương được giao chỉ tiêu giảm thiểu phát thải nhà kính gần bằng một nửa chỉ tiêu quốc gia tính tới năm 2030. Liên quan tới vấn đề này, hiện nay Bộ Thương mại đã soạn thảo kế hoạch phát triển Điện quốc gia toàn cầu (được biết đến với tên gọi là Quy hoạch 8), trong đó có nhà cung cấp khí đốt giảm thiểu tiêu chuẩn vào Quy mô 8 như là một mục tiêu quan trọng.

Theo bản thảo mới nhất của Quy hoạch 8, Việt Nam sẽ liên tục xây dựng các nhà máy điện mới sau năm 2030, khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo với các mục tiêu điện tạo ra từ các nguồn phi tài nguyên ( điện gió, điện mặt trời và thủy điện) dự án tính sẽ đạt 41,4% tổng số điện năng tạo ra vào năm 2030.

Việc phát triển các nhà điện tử cũng được đưa ra xem xét lại và đưa ra dự thảo của Quy hoạch 8. Trong tương lai, Việt Nam có thể xây dựng các nhà điện tử có quy mô nhỏ và an toàn.

Nghị định 06 cũng yêu cầu các đơn vị sản xuất và công ty hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau phải áp dụng các giải pháp để thu hồi và giảm thiểu lượng phát thải nhà kính, hoặc/và phải trả tiền cho việc thải bỏ ra kính phát phát vượt quá giới hạn cho phép. Quy định điều này sẽ có hiệu lực từ năm 2026.

Hiện nay, chỉ có các đơn vị sản xuất và công ty (đơn vị gây phát thải nhà kính) tạo ra trên 3.000 tấn khí CO 2 trong một năm mới phải góp thủ thực hiện các quy định tại Nghị định 06. Danh sách cụ thể các đơn vị sản xuất và công ty có thể nghiên cứu tại Quyết định 01. Danh sách này cũng có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Các loại thuế

Tax-bon là một loại thuế làm gián đoạn việc đánh giá người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Loại thuế này được cấm áp dụng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu và các nước phát triển khác. Nghiên cứu kinh nghiệm từ các quốc gia này, lần đầu tiên vào năm 2019, Việt Nam đã áp dụng một loại thuế tương tự có tên gọi là thuế bảo vệ môi trường đánh vào người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mức thuế đối với từng loại nhiên liệu hóa thạch được xác định cụ thể.

Tuy nhiên, việc áp dụng thuế bảo vệ môi trường không tạo ra nhiều chuyển biến tích cực khi người tiêu dùng cũng như các ngành công nghiệp khác nhau vẫn tiếp tục truyền phát nhà kính vào không khí. Thuế bảo vệ môi trường cũng có thể là biện pháp không đầy đủ nhằm cắt giảm một phần phát kính của nhà kính. Có những quan điểm cho rằng, thái độ của người tiêu dùng nhiên liệu hóa thạch có thể sẽ thay đổi nhiều hơn nếu tăng thuế bảo vệ môi trường.

Dầu hạn, khi xăng hoặc dầu diesel trở nên đỏ đỏ do việc tăng thuế bảo vệ môi trường, người tiêu dùng có thể bắt đầu chuyển sang sử dụng xe điện, hay các nhà sản xuất điện cũng có thể chuyển sang dùng các nguồn phi các-bon để sản xuất điện (thay vì sử dụng khí đốt hay hơn).

Mặc dù việc tăng thuế có thể làm tăng ngân sách nhà nước, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến việc tăng kinh tế trưởng và đầu vào của người dùng. Trong mọi trường hợp, việc áp dụng một loại thuế cũng như việc xác định một mức thuế thích hợp là bao nhiêu cần phải xem xét một cách hợp lý và công bằng.

Hash-bon

Việc áp dụng hạn ngạch là một biện pháp bổ sung nhằm tăng giá cho việc phát khí thải nhà kính và chỉ áp dụng cho các đơn vị phát thải khí nhà kính. Chính phủ sẽ xác định mức tối đa mà một đơn vị phát thải nhà kính có thể được phép thải ra môi trường. Việc phân chia giới hạn giữa các ngành nghề và công ty, trong đó giấy phép chủ yếu được cung cấp trên cơ sở miễn phí, nhưng cũng có một cơ chế được phép trên cơ sở giá cả.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo trách nhiệm xây dựng và trình lên Thủ tướng tổng hạn ngạch phát thải nhà kính và quy chế chiến đấu giá giai đoạn 2026 – 2030 để được phê duyệt. Căn cứ vào tổng hạn chế được phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, chuyên ngành khác để phân bổ hạn ngạch phát kính cho từng đơn vị gây phát thải nhà kính. Nếu các đơn vị gây ra kính mắt muốn tăng tối đa mức độ, thì các đơn vị này cũng có thể mua các tín hiệu chỉ từ các chủ sở hữu tín hiệu này, hoặc các đơn vị gây ra kính mắt có thể tham gia các hoạt động hoặc chương trình được cung cấp các tín hiệu chỉ, hoặc các đơn vị này cũng có thể phải tự tìm cách giảm thiểu khả năng phát thải tối thiểu của kính chính mình.

Hiện còn khoảng 3 năm để các đơn vị phát thải kính có các kế hoạch và biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu phát thải kính kính, hoặc có thể phải có nghĩa là tài chính chính (thông tin qua mua các chỉ tín hiệu- bon) thanh toán cho lượng phát thải nhà kính mà mình thải ra không khí.

Thị trường các bon 

Nghị quyết 06 đưa ra mục tiêu tạo cơ chế và môi trường để có thể trao đổi và mua các tín chỉ, hướng xây dựng và tạo thị trường các trái phiếu trong nước vào năm 2028. Vào thời điểm đó , các tín chỉ có thể được mua bán và chiến đấu trừ khi được nhà cung cấp lượng phát thải vượt quá giới hạn cho phép. Trừ khi mỗi đơn vị gây ra kính kính được cấp ở mức tối đa 10% được cấp, việc mua bán tín chỉ các lợi ích cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Hiện còn quá sớm để biết thị trường các lợi ích sẽ hoạt động ra sao và các đơn vị phát thải kính sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Điều này phụ thuộc và nhiều yếu tố như tình trạng thị trường, việc phát triển công nghệ, và các công cụ chính sách của Chính phủ đối với hạn ngạch cũng như cơ chế chiến đấu giá. Chính phủ và các bộ, liên quan chuyên ngành cần phải có quy định và chỉ dẫn bổ sung.

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là đơn vị có đủ năng lực,và được chuyển giao, nghiên cứu và phát triển các giải pháp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. QCC là đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh và bảo vệ tầng ô-dôn. ' Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính của QCC

– Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, dịch vụ trọn gói, không phát sinh chi phí;

– Đảm bảo việc tuân thủ theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP và các Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính của các lĩnh vực;

– Tăng độ tin cậy, tính nhất quán, minh bạch của hoạt động kiểm kê khí nhà kính và hệ thống quản lý thông tin khí nhà kính;

– Tạo ra cơ sở đáng tin cậy cho phát triển, cải thiện các hệ thống theo dõi giám sát phát thải khí nhà kính;

– Tư vấn các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với Doanh nghiệp sau khi thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Trụ sở: Số 35-V5A khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Email: info@ttqcc.vn         Website: www.ttqcc.vn      Hotline: 097 669 6229


GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ
Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận được những dịch vụ tốt nhất từ chúng tôi
Gửi yêu cầu