Hội thảo “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc – năm 2024”
26/02/2024 - 04:40 PM - 41 lượt xem

Giảm phát thải khí nhà kính (KNK) là một trong những mục tiêu của toàn cầu trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu của trái đất và đạt mục tiêu tới năm 2030 nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Với tầm quan trọng như vậy, việc thực hiện kiểm kê phát thải KNK nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững của mình hết sức quan trọng.

Việt Nam là thành viên của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và tại COP26, tất cả 197 quốc gia tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua Hiệp ước khí hậu Glasgow. Căn cứ theo:

- Nghị định: 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô-dôn;

- Quyết định số: 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

- Thông tư: 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Công văn số: 1095/BTNMT-BĐKH ngày 04/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu.

  Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc – năm 2024;

  Thực hiện chức năng nhiệm vụ, cũng như giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung trên. Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức chương trình Hội thảo “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc – năm 2024”;

Hội thảo “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc – năm 2024”

Hội thảo tập trung thảo luận, định hướng các giải pháp áp dụng: Kiểm kê khí nhà kính; Những yêu cầu báo cáo kiểm kê từ những nhà cung cấp, nhà đầu tư; Hậu kiểm kê và vai trò trong lộ trình chuyển đổi xanh; Khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kiểm kê hướng tới hoạch định chiến lược giảm phát thải; Tổng hợp các giải pháp đột phá từ các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp... về sử dụng dữ liệu phát thải, những giải pháp xanh từ hệ sinh thái tác động đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, ứng dụng nhiên liệu sạch LNG trong sản xuất công nghiệp; Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho nội tại doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội với phương châm: Phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội!

Thời gian: 14h00 ngày 30/01/2024 (Thứ ba);

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Lô D20, ngõ 19 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội);

Phí tham dự: Miễn phí;

 

Thường trực Ban tổ chức

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp;

Điện thoại: 091 541 6898   Email: info@ttqcc.vn

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Số 6A, ngõ 889 đường Quang Trung, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.