Hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu phát thải khí nhà kính
26/02/2024 - 04:37 PM - 42 lượt xem

Chiều 30/1 tại Hà Nội, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển doanh nghiệp (trực thuộc VUSTA) đã tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho 120 doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc.

Hội thảo được tổ chức với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện giảm thiểu khí thải nhà kính theo lộ trình; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính; các cơ chế hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải thông qua sàn giao dịch tín chỉ carbon, cơ chế bù trừ tín chỉ carbon sẽ được áp dụng thử nghiệm từ năm 2025, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh, hướng đến sản xuất bền vững.

Quang cảnh buổi hội thảo

Quang cảnh buổi hội thảo

Tại hội nghị COP26, Việt Nam là một trong các quốc gia đã tuyên bố mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. So với báo cáo đóng góp quốc gia tự quyết định 2020 (NDC 2020), NDC cập nhật 2022 (NDC 2022) Việt Nam đã tăng mức đóng góp giảm phát thải không điều kiện đến năm 2030 từ 9% lên 15,8% và đóng góp có điều kiện từ 27% lên 43,5% (so với kịch bản phát triển thông thường BAU).

Cùng với Luật Bảo vệ môi trường 2020, Chính phủ đã ban hành các Nghị định, quyết định như Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu …

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học - Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Kim Anh phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học - Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Kim Anh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học - Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Kim Anh cho biết: Để triển khai quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các mục tiêu hướng tới giảm phát thải khí nhà kính đã cam kết, theo quy định, các doanh nghiệp sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 và đến năm 2024, các đơn vị cơ sở sẽ phải kiểm kê khí nhà kính; tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025

Trong tình hình đó, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc – năm 2024

Hoạt động này nhằm thực hiện nhiệm vụ Kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt."- TS. Nguyễn Ngọc Kim Anh chia sẻ và nhấn mạnh "Việc giảm phát thải khí nhà kính là xu thế không thể đảo ngược, đặc biệt nếu các doanh nghiệp của Việt Nam muốn tham gia cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển doanh nghiệp Tạ Quang Kiên phát biểu

Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển doanh nghiệp Tạ Quang Kiên phát biểu

Hội thảo giúp các doanh nghiệp có thêm nhận thức trong thực hiện các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Tại hội thảo các chuyên gia đến từ Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), VUSTA, Tổng công ty KPP (Hàn Quốc) - đơn vị tư vấn, đã hướng dẫn các doanh nghiệp về phương pháp, cách thức xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính, phương pháp kiểm kê nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đơn giản hoá cách thức thực hiện và rút ngắn thời gian tính toán lượng phát thải khí nhà kính tại cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi cho các chuyên gia

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi cho các chuyên gia

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT), các nhà khoa học của VUSTA cùng các doanh nghiệp đều cho rằng, không một nước nào có thể giảm phát thải khí nhà kính nếu không có sự đóng góp của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, bản thân các doanh nghiệp phải có sự chuyển dịch xanh để hướng tới sử dụng các công nghệ ít phát thải carbon cũng như sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho nguồn năng lượng truyền thống như than, dầu, khí.

Tuy nhiên, đây là quá trình chuyển đổi lâu dài bởi mỗi quy trình sản xuất doanh nghiệp đều đã được thiết lập cố định nên việc chuyển đổi cần thời gian, lộ trình. Vì vậy, việc kiểm kê phát thải khí nhà kính chính là bước đi đầu tiên và nền tảng nhất để doanh nghiệp biết được vị trí trong bản đồ giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia, từ đó đưa ra những kế hoạch cắt giảm khí thải nhà kính hợp lý.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ cân đối phân bổ các hạn ngạch phát thải cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ có nguồn huy động tài chính xanh và hỗ trợ từ quốc tế.

Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu có ý thức cần phải kiểm kê khí nhà kính. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn lực con người, tài chính, về kinh nghiệm thực tiễn, chưa biết sử dụng hướng dẫn kỹ thuật nào để tuân thủ...

 

Các chuyên gia trao đổi và trả lời các câu hỏi

Các chuyên gia trao đổi và trả lời các câu hỏi

Các chuyên gia tham dự hội thảo cũng chỉ ra bài học kinh nghiệm trong kiểm kê khí nhà kính như: Cần hoàn thiện chính sách pháp luật về biến đổi khí hậu; thực hiện song song việc hướng dẫn các văn bản thi hành cũng như nâng cao hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để doanh nghiệp nhận thức được việc kiểm kê khí nhà kính là nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp. Từng bước nâng mức độ, yêu cầu đối với kiểm kê khí nhà kính và đào tạo, tập huấn kiểm kê khí nhà kính cho các bên liên quan.

Đồng thời, các chuyên gia cho rằng cần rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đầu tư công trình, hạ tầng cơ sở công nghiệp, thương mại, năng lượng, lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu trong các quy hoạch, chiến lược. Ngoài ra, tại hội thảo một số đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho nội tại doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội.