Lĩnh vực hoạt động
Kiểm kê khí nhà kính
Được khởi xướng vào tháng 12/2014, nghị định thư Toàn cầu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng được phát triển với sự cộng tác của Viện tài nguyên thế giới, Hội đồng quốc tế các sáng kiến về môi trường ở địa phương và các chính quyền địa phương hướng tới sứ phát triển biền vững, và được chấp thuận bởi World Bank, Tổ chức định cư Liên hợp quốc UN HABITAT và Chương trình môi trường Liên hợp quốc UNEP.
Xem chi tiết
Giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Giảm phát thải khí nhà kính theo lĩnh vực: Năng lượng; nông nghiệp; lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm công nghiệp… là một trong những mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành.
Xem chi tiết